196 éve született Arany János

Arany János“Vágyaid elérhetetlen
Tartományba vonzanak; 
Az, mi után futsz epedve, 
Csalfa, tünde fényalak, 
Egy sugár a nap szeméből… 
Büszke diadalmosoly, 
Mely a sirvafutó felhőn
Megtörik, – de nincs sehol!”

Idézet Arany János-tól. Neves magyar írónk, költőnk, műfordítónk ezen a napon született, 1817-ben.

Földműves családból származik, tizedik gyermekként született. Csak Ő és legidősebb nővére, Sára maradtak életben, testvéreit a tüdőbaj vitte el. János nagyon gyorsan tanult, 6 éves korára már kitűnően olvasott és jártas volt a könnyű irodalomban, ismerte a bibliai történeteket, énekeket.

Már iskolás évei alatt verseket írt, és városszerte ismertté vált, emelett tanított is, hogy megkönnyítse szülei anyagi helyzetét. 19 évesen azonban megunta az iskola egyhangúságát és színészi pályára lépett. Csatlakozott Hubay vándorszínész-csapatához. Vándorlásuk során egyik éjjel édesanyja haláláról álmodott, ezért gyalog hazaindult. Mikor megérkezett szembesült azzal, hogy édesapja megvakult, hazalátogatása után két héttel pedig édesanyja kolerában meghalt, aminek hatására egy ideig nem tudott írni se.

1840. novemberében feleségül vette Ercsey Juliannát, rá egy évre megszületett Juliska, majd 1844-ben László. Fia később nagyszerű költő és irodalomtudás lett, bankár és népköltészet-gyűjtő, amire apja nagyon büszke volt. Arany ünnepelt költővé a Toldival vált, amit 1846-ban írt a Kisfaludy Társaság pályázatára. A kiírás így hangzott:  „Készíttessék költői beszély, versben, melynek hőse valamelyt, a nép ajakin élő történeti személy, például: Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár vitéz stb. Forma és szellem népies legyen. Beküldés határnapja: nov. 26. 1846. Jutalma 15 db arany.” Az elismerést követően folyamatosan jelentek meg írásai ezek közül többet letölthetsz itt.

1868-tól egészsége megromlott, súlyos máj- és bélgyulladással küzdött. 1878-ban előjött korábbi betegsége a hörgőgyulladás, majd 1882-ben a Petőfi-szobor avatásán megfázott, rá egy hétre, október 22-én súlyos tüdőgyulladásban hunyt el. Október 24-én, délután 3 órakor helyezték örök nyugalomra a Kerepesi Temetőben, majd sírja fölé később a Margitszigetről áttelepített tölgyeket ültettek. Olvass tovább életéről a wikipedian.

Petőfi és Arany levelezése e-könyvEmlékezzünk meg Arany Jánosról születése napján! Ha olvasni szeretnél tőle, összegyűjtött műveit és Petőfivel való levelezését innen tudod letölteni ebook-ként. Petőfi és Arany levelezése a magyar irodalom nagy kincsei közé tartozik. A két klasszikus költő barátsága csupán két és fél esztendeig tarthatott, azonban a XIX. század legfontosabb évtizedében, a reformkor csúcspontján, egy évvel a forradalom előtt kezdődött. Erkölcsi, esztétikai, ízlésbeli szövetségüknek Petőfi halála nem vetett véget: ami addig felfedező és megerősítő, inspiráló és felszabadító, örömteli és kölcsönös energiákat mozgósító segítség volt, később olyan emlékké szilárdult Arany verseiben, leveleiben és tanulmányaiban, amely egyszerre volt elveszített boldog idill és folytonosan jelen lévő példa, állandó viszonyítási pont. Ez a gyűjtemény kiemelkedik az írói levelezések történetéből.

Megnézem az e-könyveket
Írta: Zsófia Kárpáti

Leave a comment

Your email address will not be published.


*